placeholder

company history

Consulting WP has a long and storied history in the world of finance. We have been pioneers in the industry for many years and are known for taking innovative steps. We are very proud of our achievements and all the people who led us here.

 • 2009

  Bắt đầu ở Hà Nội với Keieijuku 1

  K1 Khởi động với học viên 2 miền Nam Bắc học tập tại KVN Hà Nội

 • 2014

  Thành lập KVN Hồ Chí Minh

  Keieijuku 6 là khoá đầu tiên Keieijuku có 2 lớp ở hai miền Bắc/Nam học độc lập

 • 2014

  Thành lập Cộng đồng Keieijuku Việt Nam

  Thành lập Cộng đồng Keieijuku Việt Nam

 • 2015

  Bắt đầu triển khai chương trình “ Tiếp lửa kinh doanh” hàng tháng (BFS)

  Triển khai hàng loạt các chương trình “ Tiếp lửa kinh doanh” hàng tháng (BFS)

 • 2016

  Thành lập KVN Hải Phòng

  Triển khai chương trình Keieijuku khoá 1 tại Hải Phòng

 • 2017

  Triển khai hàng loạt chương trình Keieijuku

  Triển khai hàng loạt các chương trình Keieijuku, mỗi năm có:
  1 lớp Kei Hải phòng (30)
  2 lớp Kei Hà nội và (60)
  1 lớp Kei Hồ Chí Minh (30)

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Chào Các Bạn

Vũ Tiến Công
Phó Tổng giám đốc, Inox Hoàng Vũ