Lịch Sự Kiện

BFS20 – Vai trò của xây dựng thương hiệu (Branding) với SME
 • September 23, 2017
 • 6:00 PM to 8:30 PM
 • Blackfinn Ameripub, 1620 I Street NW, Washington, DC, U.S.
BFS19 – Huấn luyện và động viên nhân viên thông qua trò chơi
 • August 30, 2017
 • 6:00 PM
 • Juarez & Associates, 12139 National Boulevard, Los Angeles, CA, U.S.
BFS15 & Thăm quan H&A Factory
 • May 13, 2017
 • 8:00 am to 12:00 pm
 • Khu Công Nghiệp Duyên Thái – Thường Tín – Hà Nội
BFS 14/ 2017 – Thu phục nhân tâm, giữ chân nhân sự!
 • March 11, 2017
 • 8:00 am to 12:00 pm
 • Số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh